Fundacja dla dzieci z zespołem Downa w Warszawie

roześmiana dziewczynka z zespołem DownaProwadząc fundacje dla dzieci z zespołem Downa w Warszawie robimy wszystko, aby najmłodsi dotknięci tą przypadłością otaczani byli troską oraz zrozumieniem. Prowadzimy interaktywne warsztaty, które pozwalają dzieciom na aktywny udział i budowanie relacji międzyludzkich. Wspieramy również rodziców.

Czym jest zespół Downa?

Zespół Downa jest wadą wrodzoną dziecka, która spowodowana jest obecnością dodatkowego chromosomu 21. Z tego względu często nazywany jest trisomią 21. Zespół Downa jest naturalnym zjawiskiem zmienności biologicznej i jego pojawienie się u dziecka nie ma nic wspólnego z genami któregoś z rodziców. Właściwie nie można przewidzieć, które dziecko urodzi się odmienne. Nie można też temu zapobiec. Dzieci dotkniętą tą wadą wrodzoną charakteryzują się brakiem odporności (przez co narażone są na różnego rodzaju infekcje i choroby), wiotkością mięśni, często również upośledzeniem umysłowym. Zespół Downa najlepiej daje się rozpoznać po cechach zewnętrznych, a w tym po spłaszczonej potylicy oraz płaskim profilu twarzy.

Jak nasza fundacja pomaga dzieciom z zespołem Downa?

W fundacji dla dzieci z zespołem Downa organizujemy liczne zajęcia i warsztaty, które mają na celu rozwijać zainteresowania i pasje naszych podopiecznych. Tworzymy przestrzeń do spotkań dzieci, które w ten sposób mogą poznawać osoby z tą samą przypadłością, a dzięki temu nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie. Organizujemy wspólne wyjścia do kina, teatru czy w inne ciekawe miejsca. Wspieramy także rodziców, którym opowiadamy o aktywnych sposobach na zajęcie czasu swoim dzieciom na co dzień. Wspólnymi siłami staramy się udowodnić, że dodatkowy chromosom to nie koniec świata!

Nasza fundacja pomaga również dzieciom nadpobudliwym i z ADHD, dotkniętym zespołem Aspergera oraz autystycznym. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.