Fundacja dla dzieci z zespołem Aspergera w Warszawie

chłopiec w ochraniaczach słuchuProwadząc fundację dla dzieci z zespołem Aspergera w Warszawie każdego dnia staramy się pomagać wszystkim naszym podopiecznym z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia oraz warsztaty mające na celu oswojenie się z chorobą oraz nauczenie się normalnego funkcjonowania z nią. Wspieramy zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju, objawiające się trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, nowych znajomości czy utrzymywaniu kontaktów z innymi osobami. Dzieci, u których stwierdzono zespół Aspergera, mają dodatkowo problemy z empatią, komunikacją werbalną i niewerbalną, a w tym z właściwym porozumiewaniem się, a także występuje u nich ograniczona sprawność ruchowa. Zespół Aspergera często bywa mylony z autyzmem, jednak nie należy tych pojęć używać naprzemiennie. Dzieci dotknięte zespołem Aspergera potrafią komunikować się z otoczeniem znacznie sprawniej od tych z autyzmem.

Jak nasza fundacja pomaga dzieciom z zespołem Aspergera?

W fundacji dla dzieci z zespołem Aspergera prowadzimy terapie i zajęcia grupowe mające na celu nabycie przez naszych podopiecznych nowych umiejętności, które pozwolą im na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzieci z zespołem Aspergera mają kłopoty z nawiązywaniem nowych znajomości, więc w trakcie warsztatów stawiamy duży nacisk na budowę relacji międzyludzkich, polepszenie relacji społecznych oraz naukę odpowiedniego reagowania na konkretne sytuacje towarzyskie. Troską otaczamy również rodziców naszych podopiecznych. Staramy się pokazać rodzicom, w jaki sposób powinni postępować, aby w swoim domu stworzyć środowisko odpowiadające potrzebom ich dzieci.