Fundacja dla dzieci z ADHD w Warszawie

zajęcia terapeutyczne dla dzieckaProwadząc fundację dla dzieci z ADHD w Warszawie każdego dnia staramy się nieść pomoc naszym podopiecznym. Organizujemy liczne warsztaty i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dzieci nadpobudliwych i z brakiem koncentracji uwagi. Wspieramy również rodziców, których uczymy prawidłowego postępowania z dziećmi z ADHD.

Czym jest ADHD?

ADHD to skrót od angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi”. Jest to ogólna nazwa zaburzeń zachowania mających swoje podłoże w psychologii. Za przyczynę powstawania tego rodzaju zaburzeń często uznaje się uwarunkowania genetyczne oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego. ADHD to przypadłość, która dotyka coraz więcej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Objawy ADHD, których rodzice nie powinni bagatelizować, to najczęściej:

• nadmierna ruchliwość dziecka,

• zaburzenia koncentracji i uwagi,

• nadmierna impulsywność (dziecko najpierw robi, potem myśli),

• porywczość i niecierpliwość dziecka.

W jaki sposób pomagamy dzieciom z ADHD?

Po konsultacji z psychologiem dziecięcym i rozpoznaniu zaburzeń u dziecka, należy rozpocząć leczenie. W fundacji dla dzieci z ADHD zajmujemy się pomocą podopiecznym, u których stwierdzono zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W tym celu organizujemy liczne warsztaty pomagające w oswojeniu się oraz okiełznaniu powstałych zaburzeń. Zajęcia terapeutyczne obejmują treningi pozwalające poradzić sobie z narastającym gniewem i złością u dzieci. Prowadzimy również warsztaty wykształcające u naszych podopiecznych nowe umiejętności społeczne pozwalające na funkcjonowanie w grupie. U rodziców dzieci z ADHD staramy się przeprowadzać skuteczną psychoedukację, aby w codziennych sytuacjach potrafili oni radzić sobie w trakcie występowania niepożądanych zachowań u swojego dziecka.

W naszej fundacji pomagamy również dzieciom, które zmagają się z niepełnosprawnościami - ruchową oraz intelektualną. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci z zespołem Downa i Aspergera. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej liczby informacji.