Fundacja charytatywna Gwiazdeczka z Warszawy – czym się zajmujemy?

dziecko puszczające bańki wodne

W fundacji charytatywnej Gwiazdeczka z Warszawy niesiemy wsparcie dla dzieci zmagającymi się z różnymi chorobami. Zajmujemy się pomocą najmłodszym, którzy potrzebują szczególnej uwagi, troski i wsparcia w walce ze swoimi przypadłościami. U nas każde dziecko może czuć się w pełni bezpiecznie.

W jaki sposób pomagamy dzieciom i rodzicom?

W naszej fundacji dla dzieci prowadzimy szereg zajęć, które mają na celu kształtowanie kreatywności i twórczości u dzieci, a także pozwolenie im na efektywne nabywanie nowych kompetencji społecznych. Rodzicom najmłodszych z kolei staramy się pomóc w wdrożeniu zasad, które pozwolą im na stworzenie domu opartego na trosce i zrozumieniu. Prowadzimy również wolontariat.

Szczegółowy zakres naszej działalności

Zakres działalności fundacji charytatywnej Gwiazdeczka obejmuje w szczególności:

• Wspieranie rodzin, które dotknął problem niepełnosprawności dzieci,

• Prowadzenie fundacji dla dzieci z ADHD, autyzmem, zespołem Downa, Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,

• Opiekę nad chorymi dziećmi, prowadzenie dla nich zajęć. Gwarantujemy profesjonalną opiekę, organizujemy im różnego rodzaju wypoczynek: imprezy, wycieczki, teatrzyki itd.,

• Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

• Prowadzenie promocji zatrudnienia i  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

• Propagowanie nauki i edukacji poprzez organizację zajęć dla dzieci w Warszawie,

• Dbanie o rozwój wykształcenia i kompetencji zawodowych,

• Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zapewniamy pełną opiekę nad dziećmi),

• Dbanie o promocję zdrowia i zdrowego trybu życia,

• Zapewnianie upowszechniania kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz sportu,

• Przeciwdziałanie patologiom społecznym,

• Rozwijanie oraz utrzymywanie kontaktu i współpracy między poszczególnymi grupami społecznymi,

• Zapewnianie promocji integracji społecznych,

• Działanie na rzecz integracji europejskiej,

• Organizacje i promocje wolontariatu.