Stopnie niepełnosprawności intelektualnej u dzieci

Niepełnosprawność intelektualna jest stanem, w którym pojawia się obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego, a także deficyty związane z różnymi zachowaniami adaptacyjnymi. Przyczyn tego problemu może być wiele, ale nie zawsze udaje się je jednoznacznie stwierdzić. Z pewnością jednak nie jest to rzadkie zjawisko, a dzieci upośledzone potrzebują odpowiedniego wsparcia.

Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną często potrzebują szerokiej pomocy w rozwoju, w związku z tym powszechnie włączają się w to różne fundacje. Problem przejawia się niższym od przeciętnego funkcjonowanie intelektualnym oraz powiązanymi z tym problemami z zachowaniami adaptacyjnymi. Konieczne jest zwykle określenie poziomu inteligencji dziecka, jego IQ i na tej podstawie możemy wyróżnić niepełnosprawność intelektualną: lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką. Przeważająca większość przypadków jest jednak lekka. Jednak, aby moc postawić diagnozę konieczne jest również stwierdzenie deficytów zachowań adaptacyjnych, takich jak: problemy z porozumiewaniem się, samodzielnością w życiu, a także możliwości uczenia się i podejmowania decyzji.

dziewczynka niepełnosprawna intelektualnie

Przyczyn niepełnosprawności intelektualnej może być bardzo wiele. Zdaniem specjalistów mogą do niej doprowadzić: choroby genetyczne, komplikacje w czasie ciąży i porodu, niektóre schorzenia u noworodków i niemowląt, całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm), niedoczynność tarczycy, choroby metaboliczne, przyjmowanie przez matkę w ciąży substancji toksycznych czy schorzenia neurologiczne.

Życie dziecka z niepełnoprawnością intelektualną

Wielu rodziców nie radzi sobie z niepełnosprawnością intelektualną u swoich pociech, dodatkowo występowanie wielu często nieokreślonych przyczyn sprawia, że często ojciec i matka obwiniają o nią siebie nawzajem. Rodzina, która doświadcza takiego przypadku potrzebuje ogólnej pomocy, poza leczeniem dziecka, rodzicom może być potrzebna pomoc psychologiczna. Warto prosić o pomoc.