Największe wyzwania stojące przed rodzicami dzieci niepełnosprawnych

Wychowywanie dziecka wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i zmianą stylu życia, natomiast opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym to prawdziwe wyzwanie. Rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową, a także innymi schorzeniami genetycznymi, muszą codziennie zmagać się z wieloma trudnościami. Chcąc uświadomić społeczeństwo w kwestii wielkiego poświęcenia rodziców osób niepełnosprawnych, przedstawiamy kilka kluczowych wyzwań, z którymi stykają się oni na co dzień.

 

dziewczynka odrabiająca lekcjeDyskryminacja społeczeństwa

Dużym problemem, z którym muszą oswoić się rodzice osób niepełnosprawnych, jest brak zrozumienia ze strony społeczeństwa. Choć współcześnie o niepełnosprawności mówi się dużo, to jednak nadal można się spotkać z otoczeniem, w którym jest to temat tabu. Zarówno dzieci jak i rodzice niejednokrotnie doznają dyskryminacji poprzez nieprzychylne komentarze, bądź niechętne spojrzenia w przestrzeni publicznej. Co więcej, wiele osób ma problem z tym, jak zachować się przy osobie niepełnosprawnej, dlatego część z nich unika jakiegokolwiek kontaktu.

 

Brak samodzielności

W przypadku wielu schorzeń genetycznych, osoby opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi muszą liczyć się z faktem, że nigdy nie będą one w pełni samodzielne. Świadczenie stałej opieki jest niezwykłym poświęceniem ze strony rodzica, a zakres obowiązków, jaki się z tym wiąże, wymaga całkowitej zmiany trybu życia i dostosowania się w pełni do potrzeb drugiej osoby. To nie tylko pomoc w codziennych sytuacjach (w zwyczajnych czynnościach kiedy np. brakuje specjalnego podjazdu dla wózków), ale przede wszystkim wsparcie w perspektywie przyszłości (mając świadomość, że wiele niepełnosprawności wyklucza m.in. znalezienie pracy).

 

Kształcenie osób niepełnosprawnych

Mimo iż, coraz częściej zaznacza się równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami, to jednak dalej jest to problem dla rodzica, aby znaleźć placówkę szkolną, która chętnie przyjmie dziecko wymagające większej uwagi. Większość szkół nie jest odpowiednio przystosowana i gotowa, aby zapewnić bezpieczeństwo i wystarczające warunki do nauki. W tym przypadku, alternatywą często są zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalne fundacje pomocy rodzinie.

 

Leczenie i rehabilitacja

Kwestia związana z leczeniem i rehabilitacją to jedna z największych wyzwań dla rodziców. Przede wszystkim problem tkwi w dostępności do opieki zdrowotnej. Innym czynnikiem, który jest z tym związany, są kwestie finansowe. Wiele schorzeń wymaga bardzo kosztownych rehabilitacji i stałego leczenia, na co wiele rodzin nie ma wystarczających funduszy. Częstokroć jedna osoba z rodziny rezygnuje z pracy, aby opiekować się chorym dzieckiem, co również nie wpływa pozytywnie na warunki ekonomiczne. Bardzo często rodziny muszą liczyć na pomoc ze strony fundacji, wolontariatów  oraz innych form charytatywnych.

Wymienione wyzwania to niestety tylko część problemów, z jakimi stykają się rodzice osób niepełnosprawnych. Na szczęście istnieją fundacje, które nie tylko dbają o zapewnienie pomocy, ale również służą wsparciem i opierają się na zjednoczeniu osób o podobnych zmartwieniach.