Jak sprostać potrzebom dzieci z zespołem Downa?

Dzieci z zespołem Downa niewątpliwie wymagają specjalnej troski w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie są dotknięci tą wadą. W pewnym zakresie mogą one wykazywać znacznie większe potrzeby niż dzieci bez dodatkowego chromosomu. Nie znaczy to jednak, że potrzebom tym nie można sprostać. Choć opieka nad osobą z zespołem Downa może być trudna, jest też w stanie wynagradzać podjęty wysiłek.

Charakterystyka zespołu Downa

Zespół Downa nazywa się inaczej trisomią 21. Nazwa ta bierze się z tego, iż osoby dotknięte tą wadą posiadają trzy chromosomy 21 zamiast dwóch. Przejawia się to w pewnych charakterystycznych cechach fizycznych i psychicznych. Noworodki, które mają zespół Downa, cierpią na wiotkość mięśni. Ujawnia się ona chociażby w otwieraniu ust i częstym wystawianiu języka. Skutkuje ona również specyficznym wyrazem twarzy, która posiada płaski profil oraz spłaszczoną potylicę. Ten charakterystyczny wygląd spowodował, że niegdyś zespół Downa nazywano mongolizmem. Obecnie nazwę tę uważa się jednak za stygmatyzującą.

Najczęściej z zespołem Downa wiązany jest niedorozwój umysłowy. Nie jest to jednak jedyna wada, z którą zmagają się osoby z trisomią 21. Mogą one również cierpieć na problemy związane z układem wzrokowym (zez, oczopląs, krótkowzroczność, zaćma), pokarmowym, słuchowym, moczowo-płciowym czy krwionośnym. Wszystkie te potencjalne problemy powodują, że dziecku z zespołem Downa należy się troska pod każdym względem.

 

zespół downa

Po pierwsze, pod względem czysto medycznym, dziecko z zespołem Downa powinno mieć zapewnione wszystkie środki, które pomogą się uporać z wadami poszczególnych układów. Tak więc na przykład jeżeli dziecko cierpi na poważną wadę słuchu, to żeby prawidłowo funkcjonować, musi być wyposażone w aparat słuchowy. Po drugie, opiekując się dzieckiem z zespołem Downa, trzeba mieć odpowiednie podejście do jego psychiki. Nie można się niecierpliwić opóźnieniami w odpowiedziach i strofować dziecka za wolniejsze wykonywanie czynności, które osobom bez trisomii przychodzą naturalnie. Wreszcie po trzecie dziecko musi mieć zapewnioną bezwarunkową akceptację. Nie może odczuć, że jest pod jakimkolwiek względem gorsze. Jego odmienność powinna być szanowana i wartościowana pozytywnie, a nie negatywnie.