Jak prawidłowo postępować z dzieckiem z zespołem Aspergera?

Wychowanie dzieci w atmosferze zrozumienia i poszanowania prawa do indywidualności nie jest dla żadnego rodzica prostą sprawą. Jest to szczególnie drażliwy, bolesny, trudny, ale niezwykle ważny temat, z którym warto się zmierzyć. Warto, zwłaszcza wtedy, gdy opieka dotyczy dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak zespół Aspergera.

Dlaczego dzieci z zespołem Aspergera są nierozumiane w otoczeniu?

Zespół Aspergera (AS) to nie jest problem dotyczący wyłącznie dzieci ostatnich 20.lat. Z zaburzeniami tego typu mieszczącymi się w spektrum autyzmu mamy do czynienia praktycznie od zawsze. O tym, że dziecko ma AS rodzice dowiadują się dopiero w przedszkolach czy w 2-3 klasie podstawówki.

Takie dzieci trudno nawiązują trwałe relacje, są wybitnie zdolne w wybranej dziedzinie, zwykle szybko zaczynają czytać, rozwiązywać trudne zadania, kochają schematy, uporządkowany świat, fiksują się na dany rodzaj, typ zabawy, jednocześnie mając problem we właściwej interpretacji komunikatów niewerbalnych. To powoduje często zgrzyty nie tylko w relacji z rówieśnikami, ale też dorosłymi, którzy uważają takie dzieci za niegrzeczne, źle wychowane.

chłopiec z sercem

Dziecko z AS- bądź tak konkretny jak to tylko możliwe!

Przede wszystkim warto korzystać z pomocy fundacji dla dzieci z zespołem Aspergera, placówek terapeutycznych, które organizują warsztaty terapeutyczne dla rodzin dotkniętych AS celem oswojenia się, zrozumienia istoty zaburzenia.

Chcąc pomóc dzieciom z Zespołem dobrze jest unikać poleceń złożonych, komunikować się w krótko i konkretnie, przed końcem ważnych i ulubionych czynności stosować komunikaty typu „za x minut kończymy”.  Trzeba konsekwentnie powtarzać, opisywać w punktach co należy robić w danej sytuacji. Ciągle i ciągle – może któregoś dnia „zaskoczy” i trafi we właściwe miejsce. Celem, który warto by przyświecał rodzicom i opiekunom powinno stać się nauczenie dzieci różnych strategi rozwiązywania problemów, a nie „dawania rozwiązania na tacy”.