Dlaczego rodzina to najważniejsza komórka społeczna?

Stwierdzenie, że rodzina jest najważniejszą komórką społeczną, można napotkać już u starożytnego greckiego filozofa Arystotelesa. Choć od momentu, w którym głosił on swoje nauki, minęło sporo czasu, zdanie, jakie miał na temat rodziny, nie zdążyło się ani trochę zdezaktualizować. Tak kiedyś, jak i dzisiaj rodzina to podstawowa wspólnota, pierwsza, z jaką człowiek ma do czynienia. Zapewnia ona ciągłość społeczeństwa i odpowiada na najbardziej elementarne potrzeby swoich członków.

Na jakie potrzeby człowieka odpowiada rodzina? Podchodząc do sprawy od strony pragmatycznej, trzeba powiedzieć, że rodzina zapewnia po prostu środki potrzebne do przetrwania. To dlatego po zawarciu małżeństwa między partnerami zawiązuje się wspólnota majątkowa. Kiedy zaś w związku pojawiają się dzieci, na obu małżonków spada obowiązek zatroszczenia się o takie aspekty życia potomstwa jak zapewnienie mieszkania, opieki zdrowotnej czy edukacji. Oczywiście w niektórych spośród tych obszarów pomaga państwo, niemniej jednak aby cokolwiek mogło ono wskórać, musi współpracować z rodziną.

Środowisko socjalizacji

Zapewnianie podstawowych środków życia nie jest oczywiście jedynym aspektem, który decyduje o tym, że rodzina jest najważniejszą komórką społeczną. Nie do przecenienia jest bowiem wsparcie emocjonalne, jakim obdarzają się na co dzień członkowie rodziny. To właśnie dzięki takiemu wsparciu dzieci uczą się postaw altruistycznych i później mogą się stawać wartościowymi członkami społeczeństwa. Wyniesione z domu wzorce przenosi się bowiem później w inne środowiska. Tak więc to właśnie rodzinie w następuje pierwszy etap procesu socjalizacji.

Trudno jest wyobrazić sobie społeczeństwo bez podstawowej komórki, jaką jest rodzina. Wydaje się, że gdyby nie ona, to społeczeństwo mogłoby się stać zbiorem wolnych atomów, które nie są do niczego przywiązane, a więc i nie są w stanie aktywnie tworzyć mniejszych i większych wspólnot. Dlatego też rodzinom należy się wsparcie i pomoc w wypełnianiu ich roli.

rodzina